× Faqe Hyrëse Produkte Rreth nesh Ekipi ynë Misioni yne Kontakt
KARTELAT E PA STANDARDIZUARA

3 arsyet për kartelat e pa standardizuara:             

  • E ndërtojnë dhe forcojnë brendin
  • E spikatin nga konkurrenca
  • I përkujtojnë klientët se kujdeseni për to

 You can download M01 card specification here 

 

 You can download M02 card specification here 

 

 You can download M04 card specification here 

 

 You can download M05 card specification here 

 

 You can download M06 card specification here 

 

  You can download M07 card specification here 

 

You can download M08 card specification here 

 

You can download M09 card specification here 

 

Veç më ju keni ofruar lirime dhe dhurata të ndryshme klientëve tuaj. Si t’ju tregoni edhe më ndryshe se kujdeseni për ta?

Kartelat për dhurata dhe kartelat e lojalitetit mund të nxisin buzëqeshjet e klientëve tuaj. Në vend të kartelave me dimensione standarde, ofroni atyre kartela me forma të pa standardizuara. Mundësoni që kartelat të jenë mënyra e re përmes të cilës do ta shprehni veçorinë e brendit tuaj dhe vëmendjes ndaj konsumatorëve.

Forma e pa standardizuar e kartelave do të dallohet nga konkurrenca ndërsa praktika e tyre do ta zgjerojë fushatën e marketingut të kompanisë tuaj. Një tërësi mund të përmbajë më shumë kartela të vogla të cilat mund të shfrytëzohen nga të gjithë anëtarët e familjes. Kartelat e vogla mund të vendosen në varëse të çelësit duke i përkujtuar përditë blerësit për brendin tuaj.

Porosit tani